نام واحد : نقی چالاکی قادیکلایی

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : قایم شهر- پل...
 • تلفن شرکت : *******132جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه T27
 • تلفن واحد : *********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی قائمشهر(رستم کلا)

نام محصول : برگر سویا

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 701/80760
 • تاریخ مجوز : 17/12/1396
 • کد محصول : 1549512501
 • شرح محصول : برگر سویا
 • ظرفیت : 90 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%