نام واحد : شیرین گوهران ورنا

 • استان : گیلان
 • شهر : لاهیجان
 • نشانی شرکت : لاهیجان-شهرک...
 • تلفن شرکت : *******134جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *********013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین بگلری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لاهیجان

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 27815/24
 • تاریخ مجوز : 09/06/1396
 • کد محصول : 1541412328
 • شرح محصول : انواع کیک
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1541
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%