نام واحد : وانا هستی البرز

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده هراز لاریجان منطقه وانا بعد از روستای هاره
 • تلفن واحد : *********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر امام
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بطری از PET

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 701/15870
 • تاریخ مجوز : 15/04/1394
 • کد محصول : 2520512451
 • شرح محصول : بطری از PET
 • ظرفیت : 630 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%