نام واحد : لادن محمودی سقلاتی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی
 • تلفن شرکت : *******571جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تلاش 7-قطعه39
 • تلفن واحد : *********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : لادن محمودی سقلاتی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سبزوار 1

نام محصول : بسته بندی چای

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 120/1529929
 • تاریخ مجوز : 01/11/1394
 • کد محصول : 7495412323
 • شرح محصول : بسته بندی چای
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : 74
 • گروه 4 رقمی : 7495
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%