نام واحد : مقصود ملک زاده

 • استان : اردبیل
 • شهر : نمین
 • نشانی شرکت : میدان...
 • تلفن شرکت : *******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه 19
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مقصود ملک زاده
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی نوجه ده

نام محصول : انواع سس

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 125 / 11911
 • تاریخ مجوز : 05/05/1395
 • کد محصول : 1549312388
 • شرح محصول : انواع سس
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%