نام واحد : تعاونی 3077 زاگرس داروی لرها

 • استان : لرستان
 • شهر : سلسله
 • نشانی شرکت : خیابان استاد...
 • تلفن شرکت : *******663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای علی اباد
 • تلفن واحد : *********066جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فریبا ندری
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گلاب

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 27528
 • تاریخ مجوز : 06/11/1394
 • کد محصول : 1549412419
 • شرح محصول : گلاب
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%