نام واحد : تحقیقاتی کیمیا فرآورش

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : تهران شهرک...
 • تلفن شرکت : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "چهارباغ، فاز 2-گلستان11-قطعه 159"
 • تلفن واحد : *********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سینا ذوالفقاری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع آدامس( بر پایه صمغ مصنوعی)

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 100/1/209340
 • تاریخ مجوز : 03/04/1394
 • کد محصول : 1543412437
 • شرح محصول : انواع آدامس( بر پایه صمغ مصنوعی)
 • ظرفیت : 13 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1543
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%