نام واحد : تعاونی جوانه های سبز گندم آرتا

 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • نشانی شرکت : بلوار معلم...
 • تلفن شرکت : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فلکه سوم
 • تلفن واحد : *********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی قاسمی کلاهدوز محله
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ابهر 3

نام محصول : آرد ذرت

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 118/27249
 • تاریخ مجوز : 23/10/1395
 • کد محصول : 1531412311
 • شرح محصول : آرد ذرت
 • ظرفیت : 1 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1531
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%