نام واحد : صنایع غذائی مهرشهر مهران

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : کرج اول جاده...
 • تلفن شرکت : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرج اول جاده مردآباد خیابان چمن بین خیابان اول و دوم
 • تلفن واحد : *********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید سیار
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع میوه منجمد

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 100/161630
 • تاریخ مجوز : 22/04/1393
 • کد محصول : 1513412349
 • شرح محصول : انواع میوه منجمد
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%