نام واحد : مینو عسل

 • استان : همدان
 • شهر : رزن
 • نشانی شرکت : بازار حضرتی...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : ********812جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا یکتا پرست
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی قروه

نام محصول : انواع بیسکویت

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 93/16788
 • تاریخ مجوز : 30/05/1393
 • کد محصول : 1541412316
 • شرح محصول : انواع بیسکویت
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1541
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%