نام واحد : مینو عسل

 • استان : همدان
 • شهر : رزن
 • نشانی شرکت : بازار حضرتی...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : ********812جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا یکتا پرست
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی قروه

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 93/16788
 • تاریخ مجوز : 30/05/1393
 • کد محصول : 7495412325
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 74
 • گروه 4 رقمی : 7495
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%