نام واحد : محسن صالحی

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : : قزوین –...
 • تلفن شرکت : *******281جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان زکریای رازی ، روبروی کارخانه پاکشو، قواره 16"
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خصوصی البرز

نام محصول : انواع غذای آماده از سبزیجات و میوه جات

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 127/35137
 • تاریخ مجوز : 14/09/1396
 • کد محصول : 1513312439
 • شرح محصول : انواع غذای آماده از سبزیجات و میوه جات
 • ظرفیت : 252 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%