نام واحد : بسته بندی فرآورده های گوشتی جهان پسندآذر میلاد

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز2- خیابان همت غربی
 • تلفن واحد : *********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نادر آذربوئیه
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زاهدان

نام محصول : گوشت گاو منجمد بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 590293000000
 • شماره مجوز : 114/01/40845
 • تاریخ مجوز : 01/10/1394
 • کد محصول : 1511412472
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%