نام واحد : یگانه شهد پارسه

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز1 - تلاش شمالی 6/4- قطعه 163
 • تلفن واحد : *********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : "تارت، دونات، پیراشکی و سایر انواع شیرینی آردی"

 • سریال مجوز : 590293000000
 • شماره مجوز : 120/1680266
 • تاریخ مجوز : 04/08/1396
 • کد محصول : 1541412348
 • شرح محصول : و زولبیا وبامیه
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%