نام واحد : تعاونی آیلار پخت خلخال

 • استان : اردبیل
 • شهر : خلخال
 • نشانی شرکت : شهرک...
 • تلفن شرکت : ********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان شمشاد یک
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی سلطانیان
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خلخال

نام محصول : نان بربری ماشینی

 • سریال مجوز : 590295000000
 • شماره مجوز : 125/25695
 • تاریخ مجوز : 15/08/1393
 • کد محصول : 1541512351
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%