نام واحد : علی نیکخواه رشیدآباد

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : "ولدآباد...
 • تلفن شرکت : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "شهرک صنعتی نظر آباد-خیابان کاج، قطعه G126 و G127 از بلوک غذایی"
 • تلفن واحد : *********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی نیکخواه رشیدآباد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مسقطی

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 100/1/280647
 • تاریخ مجوز : 01/06/1395
 • کد محصول : 1543412416
 • شرح محصول : مسقطی
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1543
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%