نام واحد : پنبه پاک کنی تاج

 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : بجنورد
 • نشانی شرکت : خ طالقانی...
 • تلفن شرکت : ********058جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی -صنعت1 قطعات 12 تا30
 • تلفن واحد : *********058جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد معظمی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بجنورد

نام محصول : الیاف پنبه

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 7996
 • تاریخ مجوز : 13/05/1395
 • کد محصول : 140512308
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%