نام واحد : اسماعیل زارعی

 • استان : فارس
 • شهر : ممسنی
 • نشانی شرکت : محله جابر ک13
 • تلفن شرکت : ********072جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نورآبادممسنی روستای جابه ت 4669-07284
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسماعیل زارعی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برنج کوبی

 • سریال مجوز : 610262000000
 • شماره مجوز : 59483
 • تاریخ مجوز : 20/07/1392
 • کد محصول : 140412303
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%