نام واحد : نساجی رضوان تاب س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : آمل
 • تلفن شرکت : *********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل کیلومتر 1 ج آمل به بابل جنب شرکت ریسندگی رضوان
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عادله فرزین در
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تاپس اکریلیک

 • سریال مجوز : 3012327
 • شماره مجوز : 701/6122
 • تاریخ مجوز : 08/03/1391
 • کد محصول : 17111221
 • شرح محصول : تاپس اکریلیک
 • ظرفیت : 1,565 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%