نام واحد : تولیدی میلاد قائم ع

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : تهران بازار...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل شهرک صنعتی امامزاده عبدالله فاز 2
 • تلفن واحد : ********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید محمد حسینی مرزنگو
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آمل(امام زاده عبدالله)

نام محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3012801
 • شماره مجوز : 11874
 • تاریخ مجوز : 19/04/1386
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای و مصنو
 • ظرفیت : 1,000,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%