نام واحد : عباسعلی سلطانی گردفرامرزی پدر:رضا - ش.ش4

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : یزدشاهدیه گردفرامرز منطقه یخشی ک نوآوران روبروی موزائیک سازی
 • تلفن واحد : ****521جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباسعلی سلطانی گردفرامرزی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : روفرشی

 • سریال مجوز : 3423597
 • شماره مجوز : 89/170
 • تاریخ مجوز : 09/08/1389
 • کد محصول : 17221114
 • شرح محصول : روفرشی
 • ظرفیت : 240,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1722
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%