نام واحد : محسن سلطانی باقی آبادی

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : یزدمریم آباد بلوارعلامه جعفری ک جنب مسجدمحمدرسول ا... روبروی بافندگی احمدشایق
 • تلفن واحد : ****629جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن سلطانی باقی آبادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه پرده ای

 • سریال مجوز : 3423648
 • شماره مجوز : 89/231
 • تاریخ مجوز : 16/10/1389
 • کد محصول : 17111424
 • شرح محصول : پارچه پرده ای سیستم پنبه ای
 • ظرفیت : 400,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%