نام واحد : ابوالقاسم رحمت پور

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : یزدخ بنافتی زاده ک مهر
 • تلفن واحد : ****624جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود رحمت پور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پتوی خام

 • سریال مجوز : 3423765
 • شماره مجوز : 65/21
 • تاریخ مجوز : 04/09/1365
 • کد محصول : 17211110
 • شرح محصول : انواع پتو
 • ظرفیت : 18,000 تخته
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1721
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%