نام واحد : حسین عبداللهی تیجی

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل ک 5جاده...
 • تلفن شرکت : ********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل کیلومتر 5 جاده کیاکلا روستای موزیگله کوچه یاس یک پ7
 • تلفن واحد : ********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین عبداللهی تیجی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نوارکشدار

 • سریال مجوز : 3015278
 • شماره مجوز : 701/19769
 • تاریخ مجوز : 14/07/1387
 • کد محصول : 17291235
 • شرح محصول : نوارکشدار
 • ظرفیت : 140 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%