نام واحد : نساجی اردبیل

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل - کیلومتر 3 ج تبریز جنب پست برق
 • تلفن واحد : ************771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حیدر آقایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نخ پنبه

 • سریال مجوز : 3502576
 • شماره مجوز : 7598/32
 • تاریخ مجوز : 08/06/1383
 • کد محصول : 17111311
 • شرح محصول : نخ پنبه
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%