نام واحد : مخمل ارین بافت س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : بهشهر
 • نشانی شرکت : بهشهر راهبند...
 • تلفن شرکت : ********015جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بهشهر
 • تلفن واحد : **********015جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مریم السادات عمادی صفوی
 • تلفن مدیر : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بهشهر

نام محصول : پارچه مخمل

 • سریال مجوز : 3015989
 • شماره مجوز : 7563
 • تاریخ مجوز : 09/03/1385
 • کد محصول : 17111417
 • شرح محصول : پارچه مخمل
 • ظرفیت : 2,124,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%