نام واحد : الیاس ربیعی و شیرزاد رستگار

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : قائم شهر...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قایم شهر ابتدای ج کیاکلا عبور کلاگرمحله نبش شرکت دامدلران
 • تلفن واحد : ********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : الیاس ربیعی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چاپ وبرش ودوخت گونی وکیسه های پلی پروپیلن

 • سریال مجوز : 3016373
 • شماره مجوز : 5275
 • تاریخ مجوز : 25/02/1387
 • کد محصول : 17211235
 • شرح محصول : چاپ وبرش ودوخت گونی وکیسه های پلی پروپیلن
 • ظرفیت : 1,203 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%