نام واحد : آراز وش مغان

 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد
 • نشانی شرکت : پارس آباد...
 • تلفن شرکت : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پارس آباد - کیلومتر5 جاده گرمی
 • تلفن واحد : *******452جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : یحیی ورزند
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : حلاجی پنبه

 • سریال مجوز : 3506213
 • شماره مجوز : 125/10903
 • تاریخ مجوز : 11/07/1390
 • کد محصول : 17111211
 • شرح محصول : حلاجی پنبه
 • ظرفیت : 4,700 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%