نام واحد : گونی بافی سپاسس خ

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : کرج سه راه...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تنکابن شهرک صنعتی نارنج داربن
 • تلفن واحد : ********019جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمیدرضا صادقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گونی پلی پروپیلن

 • سریال مجوز : 3016934
 • شماره مجوز : 38932
 • تاریخ مجوز : 01/12/1386
 • کد محصول : 17111493
 • شرح محصول : کیسه و گونی پلی پروپیلن
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%