نام واحد : تریکو بهارک شمال - س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : آمل سبز میدان...
 • تلفن شرکت : ********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بندپی
 • تلفن واحد : ********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جواد قبادی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بابل(بندپی)

نام محصول : پارچه کشباف گردگردبافی

 • سریال مجوز : 3018115
 • شماره مجوز : 701/7362
 • تاریخ مجوز : 23/03/1390
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 683 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%