نام واحد : تعاونی تولیدی تور ماهیگیری بحر خزر فریدونکنار

 • استان : مازندران
 • شهر : فریدونکنار
 • نشانی شرکت : فریدونکنار خ...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فریدونکنار خ امام خمینی خ ولیعصر جنب دادگاه قدیم
 • تلفن واحد : **********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن رحمانی سرخرود
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تورماهیگیریازالیاف نساجی

 • سریال مجوز : 3018681
 • شماره مجوز : 701/8079
 • تاریخ مجوز : 16/03/1388
 • کد محصول : 17231131
 • شرح محصول : تورماهیگیریازالیاف نساجی
 • ظرفیت : 210 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدطناب -ریسمان -نخ قندوتوری(1723)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%