نام واحد : رضا محرمی بایرام بدن

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : اردبیل_میدان...
 • تلفن شرکت : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل - جاده قدیم مشکین شهر - سه راهی روستای صومعه
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا محرمی بایرام بدن
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : حلاجی پشم

 • سریال مجوز : 3510635
 • شماره مجوز : 27887/32
 • تاریخ مجوز : 20/12/1385
 • کد محصول : 17111212
 • شرح محصول : حلاجی پشم
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%