نام واحد : پائیزان بافت مازندران س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : تهران بلوار...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ساری ج خزر اباد ج لاریم کیلومتر3
 • تلفن واحد : **********015جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا بیژنی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پوشاک تریکو

 • سریال مجوز : 3018710
 • شماره مجوز : 701/21004
 • تاریخ مجوز : 06/07/1388
 • کد محصول : 17301136
 • شرح محصول : پوشاک تریکو
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%