نام واحد : حریر بافت خزر

 • استان : مازندران
 • شهر : بابلسر
 • نشانی شرکت : بابلسر ج نیرو...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابلسر جاده نیرو هوایی روستای تازه آباد
 • تلفن واحد : ********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعیده پورکریم عربی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه متقال

 • سریال مجوز : 3018850
 • شماره مجوز : 701/19429
 • تاریخ مجوز : 09/06/1389
 • کد محصول : 17111453
 • شرح محصول : پارچه متقال
 • ظرفیت : 1,100,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%