نام واحد : اسماعیل ابوالحسنی مجنده

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : اردبیل-خ...
 • تلفن شرکت : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل-شهرک صنعتی1-خ دوم
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اسماعیل ابوالحسنی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 1

نام محصول : بالش

 • سریال مجوز : 3512166
 • شماره مجوز : 125/10172
 • تاریخ مجوز : 31/06/1390
 • کد محصول : 17211144
 • شرح محصول : بالش
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1721
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%