نام واحد : عبدالرزاق اسماعیلی علی آبادی و حیدرعلی آقائی کوپائی

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : اصفهان - خ...
 • تلفن شرکت : **********299جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- شهرک صنعتی شکوهیه- خ چمران 1- ق N45
 • تلفن واحد : ************334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالرزاق اسماعیلی
 • تلفن مدیر : ********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : گلدوزی

 • سریال مجوز : 3600022
 • شماره مجوز : 193509
 • تاریخ مجوز : 29/10/1387
 • کد محصول : 17121211
 • شرح محصول : گلدوزی
 • ظرفیت : 65,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1712
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%