نام واحد : نساجی پرستو مازند

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : قائمشهر
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قائمشهر ک 6 اتوبان قائمشهر به ساری روبروی عبور روستای کفشگر
 • تلفن واحد : ********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمودی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3018877
 • شماره مجوز : 19856
 • تاریخ مجوز : 26/06/1385
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 612,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%