نام واحد : گلریستاب - شرکت

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- شهرک...
 • تلفن شرکت : *****233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- شهرک صنعتی شکوهیه- خ دکتر چمران- ق N46-49
 • تلفن واحد : ****334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین حاجی مرادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : سیستم پنبه ایالیاف کوتاه

 • سریال مجوز : 3600085
 • شماره مجوز : 67338
 • تاریخ مجوز : 13/05/1380
 • کد محصول : 17111310
 • شرح محصول : انواع نخ پنبه ایالیاف کوتاه
 • ظرفیت : 410 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%