نام واحد : ابوالقاسم قائمی

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- میدان...
 • تلفن شرکت : ****670جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- فلکه شاه سیدعلی خ نوقطار بعداز60متری گاز سمت راست درب 4
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالقاسم قاءمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه برزنت

 • سریال مجوز : 3600237
 • شماره مجوز : 61430
 • تاریخ مجوز : 12/08/1381
 • کد محصول : 17111421
 • شرح محصول : پارچه برزنت
 • ظرفیت : 700,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%