نام واحد : علی یدالله تبار نیازی

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل چهار راه...
 • تلفن شرکت : ********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل- ناحیه صنعتی کاردیکلا
 • تلفن واحد : ********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی یدالله تبار نیازی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی کاردیکلا

نام محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3021363
 • شماره مجوز : 701/8077
 • تاریخ مجوز : 24/03/1391
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 360,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%