نام واحد : تهران پتو

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- میدان...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - کیلومتر8- ج اراک
 • تلفن واحد : ******870جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن فرقانی
 • تلفن مدیر : ****870جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نخ نانبالک

 • سریال مجوز : 3600403
 • شماره مجوز : 54329
 • تاریخ مجوز : 01/10/1378
 • کد محصول : 17111341
 • شرح محصول : نخ نانبالک
 • ظرفیت : 1,260 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%