نام واحد : نوارهای ایمنی اندیشه

 • استان : مازندران
 • شهر : بابلسر
 • نشانی شرکت : بابلسر- منطقه...
 • تلفن شرکت : **********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابلسر-ک 5 ج فریدونکنار روبروی پمپ بنزین دریاکنار خ شهید چمران
 • تلفن واحد : **********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سارا خرازی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع نوار منسوج

 • سریال مجوز : 3021422
 • شماره مجوز : 701/33112
 • تاریخ مجوز : 08/12/1389
 • کد محصول : 17291240
 • شرح محصول : انواع نوار منسوج نوار کمربند ایمنی خودرو
 • ظرفیت : 640 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%