نام واحد : مهتاب نخ

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم - شهرک...
 • تلفن شرکت : ****334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - شهرک صنعتی شکوهیه- خیابان باهنر1- بلوک B25-24
 • تلفن واحد : ****334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسن صفری دستجرده یی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : نخ تکسچره تکچسر ایزینگ

 • سریال مجوز : 3600600
 • شماره مجوز : 7249
 • تاریخ مجوز : 28/06/1389
 • کد محصول : 17111356
 • شرح محصول : نخ تکسچره
 • ظرفیت : 2,100 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%