نام واحد : شکوه نخ قم

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- بازار...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم-شهرک صنعتی شکوهیه-انتهای بلوارامام خمینی-ق N51-52
 • تلفن واحد : ****334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین علیمددی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : نخ استرچ

 • سریال مجوز : 3600675
 • شماره مجوز : 80891
 • تاریخ مجوز : 19/05/1381
 • کد محصول : 17111355
 • شرح محصول : نخ استرچ
 • ظرفیت : 535 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%