نام واحد : محمد کریمی عرب

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم - ج کوه...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - ج کوه سفید- ک 3- سمت راست- اولین کوچه بعداز چراغ قرمز
 • تلفن واحد : ****666جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد کریمی عرب
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پنبه پاک کنی

 • سریال مجوز : 3600829
 • شماره مجوز : 140029
 • تاریخ مجوز : 27/12/1384
 • کد محصول : 17111141
 • شرح محصول : پنبه پاک کنی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%