نام واحد : عباس کریمی عرب - پاک چین پنبه پاکنی

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم - میدان...
 • تلفن شرکت : ****665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - میدان 72تن- ج کوه سفید- جنب سنگبری طلوع- پ2
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباس کریمی عرب
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پنبه پاک کنی

 • سریال مجوز : 3600904
 • شماره مجوز : 62907
 • تاریخ مجوز : 18/01/1380
 • کد محصول : 17111141
 • شرح محصول : پنبه پاک کنی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%