نام واحد : بهروز ارجمندزاده

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران-خ...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- بلوار 15 خرداد- کوچه 57- پ 15
 • تلفن واحد : ****723جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهروز ارجمند زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه کشباف گردگردبافی

 • سریال مجوز : 3600985
 • شماره مجوز : 145352
 • تاریخ مجوز : 06/04/1385
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 90 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1730
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%