نام واحد : چاپ و دوخت تک فرحان نکا

 • استان : مازندران
 • شهر : نکا
 • نشانی شرکت : نکا خ علمیه...
 • تلفن شرکت : ********015جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نکا
 • تلفن واحد : **********015جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن صالحی آستانی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نکاء

نام محصول : چاپ وبرش ودوخت گونی وکیسه های پلی پروپیلن

 • سریال مجوز : 3022579
 • شماره مجوز : 701/34268
 • تاریخ مجوز : 18/10/1389
 • کد محصول : 17211235
 • شرح محصول : چاپ وبرش ودوخت گونی وکیسه های پلی پروپیلن
 • ظرفیت : 550 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%