نام واحد : نساجی کوثر فرد

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- بلوار...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - ج قدیم تهران -20متری شهید باقری-20متری آلوران
 • تلفن واحد : ****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی میرقاسمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه کشباف گردگردبافی

 • سریال مجوز : 3601098
 • شماره مجوز : 107004
 • تاریخ مجوز : 19/12/1382
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1730
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%