نام واحد : تولیدی نخ کوثر البرز

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- بلوار...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- ج قدیم تهران 20متری باقری 20متری آلوران
 • تلفن واحد : ****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن نیکخواه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه کشباف گردگردبافی

 • سریال مجوز : 3601313
 • شماره مجوز : 79717
 • تاریخ مجوز : 11/04/1381
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 215 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1730
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%