نام واحد : حمیدرضا سمیعی

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم - ج اراک-...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - ج اراک- کوچه جنب- سوهان علی بابا- سمت چپ - درب 3
 • تلفن واحد : ****870جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید رضا سمیعی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه کشباف گردگردبافی

 • سریال مجوز : 3601498
 • شماره مجوز : 82840
 • تاریخ مجوز : 18/06/1381
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 182 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1730
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%