نام واحد : تولیدی و ریسندگی پاتوما

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- کیلومتر 5...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- کیلومتر 5 ج قدیم تهران جنب کارتن کار
 • تلفن واحد : ****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پتو

 • سریال مجوز : 3602136
 • شماره مجوز : 4101
 • تاریخ مجوز : 16/04/1361
 • کد محصول : 17211110
 • شرح محصول : انواع پتو
 • ظرفیت : 450,000 تخته
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1721
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%