نام واحد : دوک ریس

نام محصول : انواع نخ پنبه ایالیاف کوتاه

 • سریال مجوز : 3100138
 • شماره مجوز : 30400
 • تاریخ مجوز : 23/12/1378
 • کد محصول : 17111310
 • شرح محصول : سیستم پنبه ایالیاف کوتاه
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%