نام واحد : ریسندگی ایران صوف

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- 55 متری...
 • تلفن شرکت : ****772جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - بلوار شهید دل آذر- جنب صنایع پتو
 • تلفن واحد : ****722جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا گیو ه چی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نخ خامه قالی

 • سریال مجوز : 3602137
 • شماره مجوز : 11200
 • تاریخ مجوز : 09/03/1360
 • کد محصول : 17111336
 • شرح محصول : نخ خامه قالی
 • ظرفیت : 275 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%