نام واحد : کش ونوارایران

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : تهران - خ 15...
 • تلفن شرکت : *****556جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی کاوه-خیابان14‍پلاک36
 • تلفن واحد : *****423جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدباقر دادش زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاوه

نام محصول : انواع نوارمنسوج نواربافی

 • سریال مجوز : 3100164
 • شماره مجوز : 75658
 • تاریخ مجوز : 20/05/1365
 • کد محصول : 17291230
 • شرح محصول : انواع نوارمنسوجنواربافی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%