نام واحد : خوش رنگ قم

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- بازار-...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - جاده اصفهان - کیلومتر4- مقابل دانشگاه قم
 • تلفن واحد : ****285جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد کاظم غروی نجفی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه

 • سریال مجوز : 3603956
 • شماره مجوز : 44444
 • تاریخ مجوز : 29/11/1374
 • کد محصول : 17121180
 • شرح محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه
 • ظرفیت : 3,700 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1712
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%