نام واحد : غروی نجفی غلامحسین

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم-بلوار امین- فلکه ایران مرینوس- جنب پل انقلاب- بافندگی دو
 • تلفن واحد : ******293جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حامد غروی نجفی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه

 • سریال مجوز : 3604609
 • شماره مجوز : 93091
 • تاریخ مجوز : 01/02/1382
 • کد محصول : 17121180
 • شرح محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1712
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%