نام واحد : نخستین ابوالقاسم

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : اراک-چهارراه جهرم-پلاک391
 • تلفن واحد : *****322جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالقاسم نخستین
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لحاف پنبه ای

 • سریال مجوز : 3100185
 • شماره مجوز : 53998
 • تاریخ مجوز : 04/03/1364
 • کد محصول : 17211141
 • شرح محصول : لحاف پنبه ای
 • ظرفیت : 800 دست
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%