نام واحد : ضایعات زنی گلریز قم - شرکت

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- خیابان...
 • تلفن شرکت : ******880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- ک1جاده کازران- بعدازامامزاده عبدالله- سمت چپ-انتهای خ
 • تلفن واحد : ******880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدعلی مقدم
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بازیابی الیاف نساجی ازضایعات

 • سریال مجوز : 3612830
 • شماره مجوز : 189404
 • تاریخ مجوز : 07/08/1387
 • کد محصول : 37201125
 • شرح محصول : بازیابی الیاف نساجی ازضایعات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%